Nuk lejohet përshendetja me selam gjatë hutbes

Nuk lejohet përshendetja me selam gjatë hutbes

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Përshëndetja me selam gjatë hutbes së xhuma është e ndaluar. Nuk i lejohet personit që kur hyn në xhami dhe imami po mban hutben e xhuma që të përshëndesë me selam. Po ashtu dhe kthimi i përshëndetjes (selamit) është e ndaluar.

Mexhmu fetaua ue rasail vwll. 16

Përktheu: Unejs Sheme