Sahabët janë siguri për këtë umet

Sahabët janë siguri për këtë umet Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!)

Prej pozitës së lartë të tyre, o ju vëllezër, është se ata u ngritën në pozitën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, pozitë madhështore.

I dashuri ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë siguri për umetin e tij gjatë jetës së tij.

Dhe kur ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem vdiq, atëherë sahabët (kënaqësia e Allahut qoftë mbi ta!) ishin siguri për umetin pas vdekjes së tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Yjet janë siguri për qiellin, e nëse ikin (zhduken) yjet i vjen (ndodh) qiellit ajo që është premtuar.

Unë jam sigrui për shokët e mi, prandaj kur të iki unë, atëherë sahabëve do u vij (ndodh) ajo që u është premtuar (caktuar).

Kurse shokët e mi janë siguri për umetin tim, dhe kur të ikin (largohen) shokët e mi do i vij (ndodh) umetit ajo që i është premtuar.” Allahu ekber! Shokët e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kanë qenë siguri për umetin prej humbjes dhe fitnes.

Prandaj, kush kthehet tek fjalët e tyre (sahabëve) dhe dëgjon çka ata kanë thënë, ai është larg prej trazirave (që do ndodhin), i kthyer tek Allahu dhe i bindur ndaj Allahut të Lartësuar.

Kur të ikin sahabët dhe njerëzit të cilët i pasuan dhe udhëzohen me udhëzimin e tyre, umetit do t’i vijnë (ndodhin) trazirat. Sa që sot e kësaj dite vazhdojnë të ndodhin trazira.

Ata (kënaqësia e Allahut qoftë mbi ta!) kanë qenë siguri për umetin, prandaj kur të ikin shokët e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem umetit do t’i ndodh ajo që është premtuar (caktuar) prej humbjes së disa prej tyre, ndarjes në grupacione, trazirave, shtimit të grindjeve dhe përcarjes së umetit.

Përktheu: Unejs Sheme