Histori

Disa dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit

Disa dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit 1-Allahu i Lartësuar i tregon profetit të tij Muhamedit (alejhi selam) historitë e popujve të mëparshëm me qëllim që zemra e tij të forcohet dhe shpirti i tij të qetësohet. I tregon për adhurimet, durimin e forte dhe pendimin e tyre, gjëra që […]

Historia e Daudit dhe Sulejmanit

Historia e Daudit dhe Sulejmanit (alejhima selam) Këta dy Pejgamberë ishin nga më të shquarit e Beni Israilëve, tek këta të dy, Zoti i Lartësuar bashkoi Profetësinë dhe pushtetin e madh e të fortë. Sa i përket Daudit (alejhi selam) ai ishte pjesë e ushtarëve që luftuan krah për krah me Talutin të cilin njëri […]

Historia e Junusit (alejhi selam)

Historia e Junusit (alejhi selam) Junusi (alejhi selam) konsiderohet nga Pejgamberët më të mëdhenj të Beni Israilëve të cilin Allahu e dërgoi tek banorët e Ninevesë në zonën e Mosulit. Ai i ftoi njerëzit për tek Allahu por ata e refuzuan. Ai e vazhdoi thirrjen e tij por ata përsëri e refuzuan. Junusi i kërcënoi […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e dytë

12-Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptianas dhe kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai ja pranoi pendimin. 13-Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në tokë, edhe […]

Historiku i numrave indianë dhe arabë

Historiku i numrave indianë dhe arabë. Bota islame sot përdor dy lloje numrash: numrat indianë dhe numrat arabë. Lloji i parë: Numrat indianë. Numrat indianë nga njëshi deri te nënta janë: ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩. Këta numra janë përdorur nga arabët e lindjes, myslimanët e Azisë qendrore dhe së fundi […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij, në moshën e rinisë, nga ndytësitë e injorancës

Nëntema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini, prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tone (alejhi selam) nga hisja e shejtanit dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt vendeve të Shamit në mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte profetin dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli para murgu, […]

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam)

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam) Takimi  i kësaj dite – në dashtë Allahu – do të jetë rreth një teme të re nga historia e Profetit (alejhi selam) dhe do të trajtojë nëntemat që vijojnë: Nëntema e parë: Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam). Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt […]