Kryesore

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës Në një kohë të tillë shpresohet falja dhe mëshira, supozohet mirësia dhe prej Atij që zotëron çdo gjë, kërkohet siguria! Nëse shqisave të shikimit do tu zbuloheshin perdet, do ta shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime […]

Tiparet e njerëzve të fituar (Predikime dhe Përkujtime)

Tiparet e njerëzve të fituar Ku janë kërkuesit e margaritarëve? Ku janë gjurmuesit e sendeve  të çmuara? Janë ata të cilët Allahu i lavdëroi në ajetet e Kuranit, pikërisht në fillimin e sures El Muminun[1] dhe në fund të sures El Furkan.[2] Pasha Allahun këto janë tiparet e atyre që fituan kënaqësinë, që në xhenetet […]

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër Besimtari i vërtetë, kur hedh shikimin tek bukuritë e kësaj bote dhe në momentin kur ajo e fton me hijeshinë e saj mahnitëse, ai i përgjigjet duke i thënë: Largohu prej meje, ti moj që shumë shpejt do të shuhesh! Ti shërben vetëm për të më kujtuar […]

Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim (Përkujtime dhe Predikime)

Tubimi i parë Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim Falenderimi i takon Allahut që na i lehtësoi mirësitë e Tij aq sa të meritojë falenderimet e të gjithë atyre që falenderojnë, ndërkohë që një pikë nga deti i mirësisë së Tij ka përfshirë mbarë botët. Zemrat ngazëllehen prej dhuratave më të thjeshta, ndërsa mendja mbetet e […]

Nga fjalët më të bukura të Aliut (Zoti qoftë i kënaqur prej tij)

Nga fjalet me te bukura te Aliut radijallahu anhu: 1)Ndershmeria eshte stolia e mendjes se shendoshe 2)Nese dikujt i persoset logjika, i pakesohen fjalet 3)Vlera e cdo njeriu eshte te veproje ne ate qe di te beje me mire 4)Habitem se si dikush mund t`i humbase shpresat per sa kohe qe me vete ka istigfarin(kerkimin […]

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë?

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë? Pyetje drejtuar shejh Albanit -Allahu e mëshiroftë-. Pyetësi: Kjo pyetje ndoshta është përmendur shpesh, mes’hi mbi khimar (mbulesa e kokës për gratë) ose mes’hi mbi çallmë (mbulesa e kokës për burrat). Është trasnmetuar mes’hi mbi çallmë. Shejh Albani: Rri tek fjala […]

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape Falenderimet i takojnë Allahut dhe gjithë përshëndetjet janë mbi Pejgamberin tonë familjen dhe shokët e tij. Ky është një përshkrim i shkurtër rreth rregullave të Mes’hit mbi meste ku kam përzgjedhur çështjet që i kanë argumentet më të sakta. Lus Allahun të më japë sukses dhe sinqeritet. […]

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe e adhurimeve

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe e adhurimeve. “Kur njeriu e shikon gjynahun si të vogël ky është një gjynah (tjetër), ashtu si edhe kur i duken të shumta adhurimet e tij është përsëri gjynah. Njohësi i vërtetë është ai që i shikon të vogla adhurimet e tij dhe të mëdha gjynahet e tija. Sa […]