Kryesore

Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore

Të dashur vëllezër, mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk është thjeshtë mirësi, apo vepër e mirë vullnetare. Përkundrazi, mbajtja e lidhjeve është detyrë, obligim, ndërsa prishja e lidhjeve konsiderohet mëkat i madh. Madje prej mëkateve më të mëdha. Disave nga ne nuk i vjen shejtani ti thotë: Tymos në nargilë, kur thuhet filani po pi argilë […]

Ai që kujdeset për ty dhe të ruan është Zoti yt

Falenderimet i takojnë vetëm Allahut! Ajo që më së shumti të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë është ndjesia se Allahu është Ai që të ruan ty! Allahu i Lartësuar thotë: “Për çdo njeri ka mbikëqyrës”. Prej gjërave më të bukura që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë gjatë jetës […]

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut. Çdo lloj dashurie që shtyhet me dashurinë ndaj Allahut është e destinuar që lumturinë ta flakë tutje asaj zemre. Gjërat që i duam,  kur fillojnë shtyhen me njëra tjetrën në zemrën e robit, pra të duash dunjanë, bukurinë e saj, hijeshinë e saj dhe kur nuk pyet se […]

El Gafleh (Shkujdesja)

El Gafleh (Shkujdesja)   Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e humb dhe kë e lë në humbje, s’ka kush që e udhëzon në udhën e […]

Disa dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit

Disa dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit 1-Allahu i Lartësuar i tregon profetit të tij Muhamedit (alejhi selam) historitë e popujve të mëparshëm me qëllim që zemra e tij të forcohet dhe shpirti i tij të qetësohet. I tregon për adhurimet, durimin e forte dhe pendimin e tyre, gjëra që […]

Historia e Daudit dhe Sulejmanit

Historia e Daudit dhe Sulejmanit (alejhima selam) Këta dy Pejgamberë ishin nga më të shquarit e Beni Israilëve, tek këta të dy, Zoti i Lartësuar bashkoi Profetësinë dhe pushtetin e madh e të fortë. Sa i përket Daudit (alejhi selam) ai ishte pjesë e ushtarëve që luftuan krah për krah me Talutin të cilin njëri […]

Historia e Junusit (alejhi selam)

Historia e Junusit (alejhi selam) Junusi (alejhi selam) konsiderohet nga Pejgamberët më të mëdhenj të Beni Israilëve të cilin Allahu e dërgoi tek banorët e Ninevesë në zonën e Mosulit. Ai i ftoi njerëzit për tek Allahu por ata e refuzuan. Ai e vazhdoi thirrjen e tij por ata përsëri e refuzuan. Junusi i kërcënoi […]

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës Në një kohë të tillë shpresohet falja dhe mëshira, supozohet mirësia dhe prej Atij që zotëron çdo gjë, kërkohet siguria! Nëse shqisave të shikimit do tu zbuloheshin perdet, do ta shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime […]