Kryesore

Tiparet e njerëzve të fituar (Predikime dhe Përkujtime)

Tiparet e njerëzve të fituar Ku janë kërkuesit e margaritarëve? Ku janë gjurmuesit e sendeve  të çmuara? Janë ata të cilët Allahu i lavdëroi në ajetet e Kuranit, pikërisht në fillimin e sures El Muminun[1] dhe në fund të sures El Furkan.[2] Pasha Allahun këto janë tiparet e atyre që fituan kënaqësinë, që në xhenetet […]

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër Besimtari i vërtetë, kur hedh shikimin tek bukuritë e kësaj bote dhe në momentin kur ajo e fton me hijeshinë e saj mahnitëse, ai i përgjigjet duke i thënë: Largohu prej meje, ti moj që shumë shpejt do të shuhesh! Ti shërben vetëm për të më kujtuar […]

Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim (Përkujtime dhe Predikime)

Tubimi i parë Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim Falenderimi i takon Allahut që na i lehtësoi mirësitë e Tij aq sa të meritojë falenderimet e të gjithë atyre që falenderojnë, ndërkohë që një pikë nga deti i mirësisë së Tij ka përfshirë mbarë botët. Zemrat ngazëllehen prej dhuratave më të thjeshta, ndërsa mendja mbetet e […]

Nga fjalët më të bukura të Aliut (Zoti qoftë i kënaqur prej tij)

Nga fjalet me te bukura te Aliut radijallahu anhu: 1)Ndershmeria eshte stolia e mendjes se shendoshe 2)Nese dikujt i persoset logjika, i pakesohen fjalet 3)Vlera e cdo njeriu eshte te veproje ne ate qe di te beje me mire 4)Habitem se si dikush mund t`i humbase shpresat per sa kohe qe me vete ka istigfarin(kerkimin […]

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë?

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë? Pyetje drejtuar shejh Albanit -Allahu e mëshiroftë-. Pyetësi: Kjo pyetje ndoshta është përmendur shpesh, mes’hi mbi khimar (mbulesa e kokës për gratë) ose mes’hi mbi çallmë (mbulesa e kokës për burrat). Është trasnmetuar mes’hi mbi çallmë. Shejh Albani: Rri tek fjala […]

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape Falenderimet i takojnë Allahut dhe gjithë përshëndetjet janë mbi Pejgamberin tonë familjen dhe shokët e tij. Ky është një përshkrim i shkurtër rreth rregullave të Mes’hit mbi meste ku kam përzgjedhur çështjet që i kanë argumentet më të sakta. Lus Allahun të më japë sukses dhe sinqeritet. […]

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe e adhurimeve

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe e adhurimeve. “Kur njeriu e shikon gjynahun si të vogël ky është një gjynah (tjetër), ashtu si edhe kur i duken të shumta adhurimet e tij është përsëri gjynah. Njohësi i vërtetë është ai që i shikon të vogla adhurimet e tij dhe të mëdha gjynahet e tija. Sa […]

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e shtatëmbëdhjetë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e shtatëmbëdhjetë. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Dy burra nga Beni Israilët të vëllazëruar me njëri-tjetrin: njëri përpiqej shumë në adhurime kurse tjetri gjynahqar. Ai që përpiqej në adhurime e shihte gjithnjë shokun e tij në gjynahe dhe i […]