Author: Shejkh Mesh'hur Hasen

Të afërmit më shqetësojnë

Një vëlla nga Siria thotë: Unë kam të afërm (farefis) që më lëndojnë dhe më shqetësojnë, mua dhe familjen time. Dhe unë i kam duruar ata jashtë mase. Tani nuk po i duroj dot më, për shkak të shqetësimeve të mëdha që më sjellin. Ata kanë dy cilësitë më të këqija: Nuk e pranojnë të […]

A i ngrejmë duart në namazin e xhenazes (në tekbiret që bëhen në të)?

Forma e namazit ka nevojë për argument të përcjellë (prej Profetit alejhis selam). Origjina është: mos-ngritja e duarve, nëse vjen argumenti, atëherë i ngrejmë duart. Me një shprehje tjetër: Për shembull: “Xhelsetul istirahah” Ulja e rehatimit (ajo që bëhet pas dy sexhdeve dhe para se të ngrihesh për në rekatin e dytë apo të katërt), […]

Kështu ishin ata në Ramazan.

Selefët (të parët tanë të mirë) linin çdo gjë në Ramazan dhe i jepeshin adhurimit. Dhe jepeshin pas namazit ku kishte këndim të shumtë të Kuranit. Sepse “Namazi më i mirë është ai që zgjatet qëndrimi në këmbë në të” siç saktësohet prej Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Ai që […]

Pendimi në Ramazan, dhe dobi të tjera të shumta.

Ajo që kërkohet prej nesh në Ramazan është: që të pendohemi tek Allahu me një pendim të sinqertë. Thotë Shejkhul Islam: “Pendimi nga lënia e detyrimeve (fetare, farzet) duke i vepruar ato, është më i madh se pendimi nga haramet dhe gjynahet shkatërrimtare (që bëhet duke i lënë ato)!” Nga keq-kuptimet që kanë zënë vend […]

Pyetje nga burgjet e Rusisë, drejtuar shejkhut të Jordanisë.

Thotë shejkh Mesh’huri: Ka ardhur një letër nga vëllezërit tanë në Rusi. Ata thonë: Falenderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij besnik. Shejkhu ynë! Allahu ju dhëntë mirësi dhe na bëftë dobi me ju. Kjo është një pyetje nga burgjet e Rusisë. Pyetja: Cili […]

A takohen shpirtrat e të gjallëve me ato të të vdekurve?

“Kam lexuar në ‘Zadul mead’ se shpirtrat e të vdekurve afrohen pranë varreve dhe i njohin vizitorët e tyre dhe ata që kalojnë pranë tyre apo ata që i përshëndesin ata me selam. Dhe në këtë ditë takohen të gjallët me të vdekurit dhe kjo është e posaçme për ditën e Xhuma. A janë të […]

Si shërohet vetëpëlqimi dhe kur e shkatërron ai punën?

Vetëpëlqimi është, që të kryejë njeriu një adhurim, pastaj ndien në vetvete mburrje dhe krenari kundrejt njerëzve. I duket vetja më i mirë se të tjerët. Dhe i pëlqen puna e tij. (Mahnitet me të!) Dhe ky i mjerë nuk e di a e ka pranuar Allahu prej tij apo jo! Na ka rrëfyer Profeti […]

Namazi i gruas me këmbë (apo flokë) të zbuluara.

Çfarë gjykimi ka namazi i gruas që falet me këmbë të zbuluara, apo kur i duket një pjesë e flokëve në pjesën e përparme? Nëse kjo grua është injorante, apo nuk di. Dmth që nuk e di gjykimin e këtyre veprave, apo nuk ka dijeni se këmbët i ka të zbuluara (apo flokët), në këtë […]