Shpjegimi i Tri Parimeve

April 26, 2010

Shpjegues Fatjon Isufi

Autori i librit është dijetari i madh Islam Muhamed bin Abdul Uehab. Ky libër konsiderohet parësor për ata që duan të mësojnë Akiden Islame.

Mësimi i parë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve1.mp3[/podcast]

Mësimi i dytë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve2.mp3[/podcast]

Mësimi i tretë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve3.mp3[/podcast]

Mësimi i katërt

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve4.mp3[/podcast]

Mësimi i pestë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve5.mp3[/podcast]

Mësimi i gjashtë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve6.mp3[/podcast]

Mësimi i shtatë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve7.mp3[/podcast]

Mësimi i tetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve8.mp3[/podcast]

Mësimi i nëntë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve9.mp3[/podcast]

Mësimi i dhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve10.mp3[/podcast]

Mësimi i njëmbëdhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve11.mp3[/podcast]

Mësimi i dymbëdhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve12.mp3[/podcast]

Mësimi i trembëdhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve13.mp3[/podcast]

Dosje: ,

Loading...