10 pyetje që duhet ti di çdo fëmijë

10 pyetje që duhet ti di çdo fëmijë

Kush është Zoti yt? Përgjigjja: Zoti im është Allahu i Madhëruar. Ku është Allahu i Madhëruar? Përgjigjja: Allahu i Madhëruar është mbi qiejt e lartë. Cila është e drejta e Zotit kundrejt robërve të Tij? Përgjigjja: E drejta e Zotit kundrejt robërve të Tij është që ta adhurojnë Atë, e të mos i shoqërojnë askënd […]