10 pyetje që duhet ti di çdo fëmijë

Pyetje-përgjigje për fëmijë – pjesa e dytë

Pyetje 1: Kush është Zoti yt? Përgjigja 1: Zoti im është Allahu i Madhëruar. Pyetje 2: Ku është Allahu i Madhëruar? Përgjigja 2: Allahu i Madhëruar është mbi qiejt e lartë. Pyetje 3: Cila është e drejta e Zotit kundrejt robërve të Tij? Përgjigja 3: E drejta e Zotit kundrejt robërve të Tij është që […]