14 hadithe rreth Xhumas

14 hadithe rreth Xhumas

-1-Dita e xhuma është dita më e mirë Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma. Në këtë ditë është krijuar Ademi alejhi selam, këtë ditë u fut në xhenet dhe në […]