3 llojet e durimit

Llojet e durimit

Llojet e durimit Llojet e durimit janë tre, ashtu siç i kanë klasifikuar dijetarët muslimanë: Durimi në lidhje me kryerjen e obligimeve fetare. Durimi për t’u distancuar nga ndalesat e Zotit. Durimi gjatë fatkeqësive dhe sprovave. Ky klasifikim merr kuptim prej faktit se njeriu gjatë jetës së tij në këtë botë patjetër do të gjendet […]