7 kategori njerëzish do futen nën Hijen e Allahut Ditën e Gjykimit