7 vepra që duhet ti veprosh në muajin e Ramazanit

Veprat që duhet të praktikosh në muajin e Ramazanit

Cilat janë veprat më të mira që praktikohen në muajin e Ramazanit? 1. Agjërimi. Vepra më e veçantë dhe më e madhe që njeriu mund të bëjë gjatë muajit të Ramazanit është agjërimi, sepse ky është muaji i agjërimit. Agjërim është; të frenuarit nga ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime dhe rregulla të tjera, që nga nisja […]