A duhet festuar Halloween?

A duhet festuar Halloween?

Falenderimet i përkasin vetëm Allahut, paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi Profetin e fundit (Muhamedin), familjen shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është shumë e nevojshme që para se të tregojmë gjykimin e kësaj “feste” të flasim shkurtimisht për realitetin e saj. Së pari: Halloween […]