A duhet ta agjerojë këtë ditë?

A duhet ta agjerojë këtë ditë?

Pyetja: Cfarë mendimi keni për atë që do të agjërojë në ditën e pesëmbëdhjetë të muajit Shaban duke u bazuar te fjala e Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të: “Allahu i ngre veprat e gjithë vitit në këtë ditë.”? Shkëlqesia e tij, ish-Myftiu i Arabisë Saudite, Shejkh AbdulAziz ibn Baz, Allahu e […]