A duhet ta çel muezini para se të thërras ezanin e akshamit?

A duhet ta çel muezini para se të thërras ezanin e akshamit?

A është e rekomanduar (mustehab) për muezinin që ta çelë iftarin para se thërrasë ezanin? Ju vë në dijeni se njerëzit e thjeshtë thonë se ai patjetër duhet ta çelë para se ta thërrasë ezanin. Shejh Mukbili (Allahu e mëshiroftë!): Nëse ai e çelë para se të thërrasë ezanin, kjo është më e mira, sepse […]