A duhet te agjeroj kur zgjohem xhubub?

A duhet te agjeroj kur zgjohem xhunub?

Kush gdhihet xhunub dhe e ka zënë agimi në atë gjendje, atëherë lahet pas agimit dhe e vazhdon agjërimin, duke u bazuar ne hadithin e Aishes dhe atë të Umu Selemes, ku thuhet se:”Profeti, salallahu alejhi ve selem, ishte që e zinte agimi duke qenë xhunub për shkak të fjetjes me bashkëshorten. Ai ngrihej, lahej […]