A duhet te agjeroj kur zgjohem xhubub?

A duhet të agjëroj kur zgjohem xhunub?

Kush gdhihet xhunub dhe e ka zënë agimi në atë gjendje, atëherë duhet të lahet pas agimit dhe të vazhdojë agjërimin. Kjo duke u bazuar në hadithin e Aishes dhe atë të Umu Selemes, ku thuhet: “Profeti, salallahu alejhi ve selem, ishte që e zinte agimi duke qenë xhunub për shkak të fjetjes me bashkëshorten. […]