A duhet të dërgojë salavate kur hatibi mbanë hutbe?

A duhet të dërgojë salavate kur hatibi mbanë hutbe?

Pyetje: Kur hatibi diten e xhuma (gjate hutbes) permend te Derguarin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, a eshte detyre per namazlite te dergojne salavate per te sal-lAllahu alejhi ue sel-lem apo jo? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtte!): Po, ata dergojne salavate per te (Profetin alejhis-selam) por nuk i ngrejne zerat e tyre. Secili dergon salavat […]