A duhet të dërgojë salavate kur hatibi mbanë hutbe?

A duhet të dërgoj salavate kur hatibi mban hutbe?

Pyetje: Kur hatibi ditën e xhuma (gjate hutbes) përmend të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), a është detyrë për namazlitë të dërgojnë salavate për të apo jo? Përgjigje: Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) thotë: Po, ata dërgojnë salavate për të (Profetin alejhis-selam) por nuk i ngrenë zërat e tyre. Secili dërgon salavat […]