a duhet të konsiderohet mysafir?

Ai që udhëton për në një vend dhe vendos të qëndrojë atje për një kohë të caktuar, a duhet të konsiderohet mysafir?

Ai që udhëton për në një vend dhe vendos të qëndrojë atje për një kohë të caktuar, a duhet të konsiderohet mysafir? Përgjigja: Mysafirit i ndërpriten rregullat e udhëtimit me dy gjëra: me kthimin e tij në shtëpi dhe kur bën nijet qëndrimin në një vend. Kështu që ata të cilët udhëtojnë për studime, për […]