A duhet te mjaftohet njeriu me permiresimin e vetem vetes se tij?

A duhet te mjaftohet njeriu me permiresimin e vetem vetes se tij?

A duhet te mjaftohet njeriu me permiresimin e vetem vetes se tij? Jo, duhet medoemos edhe permiresimi i familjes se tij dhe ke ka nen pergjegjesi te tij. Allahu i Lartesuar thote: ” O ju që keni besuar! Shmanguni dhe largoni prej vetes suaj dhe prej familjeve tuaja një Zjarr, lënda djegëse e të cilit […]