A duhet të plotësohen në akika (kurbani i fëmijëve) kushtet e kurbanit të Bajramit?

A duhet të plotësohen në akika (kurbani i fëmijëve) kushtet e kurbanit të Bajramit?

A duhet të plotësohen në akika (kurbani i fëmijëve) kushtet e kurbanit të Bajramit? Dihet se në kurbanet e Bajrameve duhet të plotësohen disa kushte si: mosha, mos pasja mangësi dhe të jetë i majme. Tani, a duhet të plotësohen këto kushte edhe në kurbanet e fëmijëve? Ja, çfarë thotë imam Sheukani në lidhje me […]