A duhet ti vizitoj varrezat ditën e xhuma?

A duhet t’i vizitoj varrezat në ditën e xhuma?

A lejohet veçimi i ditës së Bajramit dhe të Xhumasë për të vizituar varrezat? Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr tregon se e ka pyetur [1] babain e tij Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajtë), dhe ai i është përgjigjur: Nuk ka argument për një gjë të tillë.   Përktheu: Unejs Sheme —————————————————– [1] Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr është […]