A e dëmton njeriun syfaqësia?

A e dëmton njeriun syfaqësia?

“Nëse syfaqësia është e pastër (nëse mund t’i thuhet syfaqësisë ‘e pastër’), d.m.th. puna që në origjinë nuk bëhet për Allahun por për një qëllim tjetër që kur e fillon atë punë, kjo gjë nuk imagjinohet që të ndodhë tek muslimani. Dikush p.sh. që nuk falet të ngrihet të falet për ta parë dikush, kjo […]