A e dini vlerë e thirrjes në Islam?

A e dini vlerën e thirrjes në Islam?

Mirësia e thirrjes për tek Allahu i Lartësuar Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Thirrja për tek Allahu i Madhëruar ka vlerë të madhe në Islam, ndërsa ata që e bëjnë këtë gjë konsiderohen trashëgimtarët e të dërguarve (alejhimus salati ues selam). Ka ardhur (në Kuran) sqarimi i mirësisë së thirrjes për tek Allahu […]