a e ka detyrë kompensimin me ushqim në vend të agjërimit?