a e ka detyrë që të kryej dhe haxhin?

Kush e kryen umrën këtë vit, a e ka detyrë që të kryej dhe haxhin?

Pyetje: Kush e kryen umrën këtë vit, a e ka detyrë që të kryej dhe haxhin (po atë vit)? Ngase kemi dëgjuar që këtë fjalë ta përcjellin disa njerëz. A është e saktë kjo? Shejh Abdulllah bin Muhamed bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Kjo është gabim dhe nuk është e saktë. Nëse personi kryen umrën […]