A ekzistojnë urtësi që flasin për agjërimin?

A ekzistojnë urtësi që flasin për agjërimin?

A ekzistojnë urtësi që flasin për agjërimin? Po, sigurisht! Prej urtësive mund të përmendim: 1-Agjërimi është adhurim me të cilin afrohemi tek Zoti ynë i Lartësuar. Kjo ndodh duke braktisur gjërat që i duam dhe natyra jonë si njerëz i kërkon ato, siç është ushqimi, pija, mardhëniet intime etj. E gjithë kjo bëhet për një […]