A ekziston MAGJIA edhe në kohët tona?

A ekziston MAGJIA edhe në kohët tona?

A ekziston MAGJIA edhe në kohët tona? Dijetarët, janë të një mendimi se magjia ekziston dhe njëkohësisht ndalohet mësimi i saj apo t’u jepet të tjerëve. Ibn Kudameh (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Të mësosh magjinë, apo tua mësosh të tjerëve, është e ndaluar dhe për këtë nuk dimë të ketë kundërshtime mes dijetarëve. Dijetarët […]