A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij? Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni! Jam me ju, Dëgjoj dhe Shikoj çdo gjë.” Surja Taha. “Jam me ju” do të thotë me Ndihmën, Ruajtjen e […]