A është e lejuar të besosh në fatin apo jo?

A është e lejuar të besosh në fatin apo jo?

Fati i mirë dhe fati i keq Pyetje: Shpesh herë dëgjojmë se filani ka fatin e mirë, e filani e ka fatin e keq. A është e lejuar të besosh në fatin apo jo? Përgjigja: Njeriu duhet të besojë në vendimin e Allahut dhe përcaktimin e Tij, të tregohet i durueshëm gjatë fatkeqësisë dhe ta […]