A është e saktë se me vrasjen e çfarëdo lloj gjarpëri lirohet një melek (ëngjëll)?

A është e saktë se me vrasjen e çfarëdo lloj gjarpëri lirohet një melek (ëngjëll)?

A është e saktë se me vrasjen e çfarëdo lloj gjarpëri lirohet një melek (ëngjëll)? Përgjigje: Falenderimi i takon Allahut. Nuk ka origjinë në fe kjo fjalë. Nuk kanë lidhje gjarpërinjtë me Melaiket alejhim selam. Melaiket janë robër të nderuar, nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që i urdhëron dhe veprojnë atë që urdhërohen. Nuk janë […]