A është hadith ky?

A është i saktë ky hadith?

“Puno për Akhiretin tënd sikur do të vdesësh nesër dhe puno për dynjanë tënde sikur do të jetosh përgjithëmonë”, a është hadith ky? Përgjigja: Jo ky hadith nuk saktësohet. Njëri prej njerëzve të dijes ka bërë një studim për këtë hadith, ai nuk është i saktë nga ana e transmetimit (zinxhirit), po për sa i […]