A është i saktë hadithi i salavateve?

A është i saktë hadithi i salavateve?

Pyetje: Kam lexuar në librin “Delil el-Khajrat” një hadith ku thuhet: “Kush dërgon salavate për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ditën e xhuma njëqind herë i falen atij gabimet tetëdhjetë vjet.” A është i saktë ky hadith? Shejh Abdullah bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Kjo nuk është e saktë dhe nuk ka bazë. Libri “Dëlail […]