A është i saktë namazi i falur pas atij që pi duhan?

A është i saktë namazi i falur pas atij që pi duhan?

Pyetje: A është i saktë namazi i falur pas atij që pi duhan? Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): Po, namazi është i saktë. Ngase atij që i pranohet namazi po ashtu i pranohet dhe imamllëku, por një person i tillë që pi duhan nuk është i përshtatshëm për të qenë imam dhe […]