A është kusht të qenurit në këmbë kur thërret ezanin?

A është kusht të qenurit në këmbë kur thërret ezanin?

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Çështje: Fjala e Profetit ﷺ ne hadith: “Ngrihu dhe thirr ezanin” a është kusht të qenurit në këmbë kur thërret ezanin? Përgjigje: Nuk ka dyshim se të qenurit në këmbë është më e mira. Çështje: Nëse personi therret ezanin për namazin e sabahut por harron fjalën “es-salatu khajrun minen-neum” […]