A është larja apo dhënia mes’h qafës prej obligimeve apo prej suneteve të abdesit?

A është larja apo dhënia mes’h qafës prej obligimeve apo prej suneteve të abdesit?

A është larja apo dhënia mes’h qafës prej obligimeve apo prej suneteve të abdesit? Shejh Salih el-Feuzani (Alalhu e ruajttë!): Dhënia mes’h gjafës nuk është prej suneteve të abdesit e as prej obligimive të tij, sepse Alalhu Madhëruar i ka specifikuar gjymtyrët që lahen dhe u jepet mes’h. I Madhëruari thotë: “O besimtarë!Kur të ngriheni […]