A është Muhamedi alejhi selam krijesa e parë e Allahut?

A është Muhamedi alejhi selam krijesa e parë e Allahut?

Pyetje: A lejohet që muslimani të thotë në lavdërimin ndaj Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “O krijesa e parë e Allahut”? Shejh Abdullah bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është krijesa më e mirë e Allahut dhe më i lartë prej tyre (në pozitë). Por, ai nuk është krijesa e parë […]