A është sprova e varrit për të gjithë popujt?

A është sprova e varrit për të gjithë popujt?

Ceshtje: A eshte sprova e varrit per te gjithe popujt? Shejh Felah bin Ismail Mundekar (Allahu e ruajttë!): Disa prej dijetareve kane thene: Sprova e varrit eshte per te gjithe popujt. Shumica e pasuesve te sunetit thone: Qendrojme tek tekstet legjislative. Nuk saktesohet ne tekstet legjislative dicka qe te tregoje se sprova e varrit eshte […]