A flenë Melaiket dhe Shejtanët?

A flenë Melaiket dhe Shejtanët?

A flenë Melaiket dhe Shejtanët? Përsa i përket melaikeve Imam Es-Sujuti thotë: Nuk di për të ndonjë thënie nga profeti -alejhi selam- mirëpo fjala e Allahut: “Ata i bëjnë tespih Allahut ditë e natë dhe nuk lodhen” suretu El-Enbija: 20 tregon se ata nuk flenë dhe merren me madhërimin e Allahut. Ndërsa për sa i […]