A i arrin shpërblimi i këndimit të Kuranit prindit që ka vdekur?

A i arrin shpërblimi i këndimit të Kuranit prindit që ka vdekur?

“Pyetje: A i arrin shpërblimi i këndimit të Kuranit (nga ana ime, apo e dikujt tjetër) prindit tim që ka vdekur? Përgjigje: Për këtë nuk ka ardhur argument, nuk ka ardhur argument për këndimin e Kuranit për të vdekurit. Dhe çdo adhurim që nuk ka argument është bidat. Nuk lejohet dhe nuk i arrin shpërblimi […]