A i besohet fallxhorit?

A i besohet fallxhorit?

A i besohet fallxhorit? Nuk u besohet fallxhorëve për çfarë thonë në lidhje me dijen e fshehtë (p.sh.: rreth së ardhmes). Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Nuk e di Dijen e Fshehte askush ne Qiej e ne Toke pervec Allahut.” Surja Neml, 65. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush […]