A i ke ditur këto vlera të Kur’anit famëlartë?

A i ke ditur këto vlera të Kur’anit famëlartë?

A i ke ditur këto vlera të Kur’anit famëlartë? Në Kuran tregohen ndodhitë më të bukura Allahu i Lartësuar thotë: Elif, Lâm, Râ. Këto janë vargjet e Librit të qartë! Ne e zbritëm këtë Kuran në gjuhën arabe, për ta kuptuar ju. Ne të tregojmë ty (Muhamed) historinë më të bukur[1] përmes shpalljes së këtij […]