A i kërkohet ndihmë dikujt tjetër përveç Allahut ?

A i kërkohet ndihmë dikujt tjetër përveç Allahut ?

A i kërkohet ndihmë dikujt tjetër përveç Allahut në gjëra që ka mundësi t’i plotësojë vetëm Allahu? Jo, nuk i kërkohet ndihmë në të tilla raste askujt përveç Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Vetëm Ty (o Allah) të adhurojmë e vetëm ty ndihmë të kërkojmë.” Surja Fatiha, 5. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin […]