A ja vlen të garosh për të arritur dynjanë?

A ja vlen të garosh për të arritur dynjanë?

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajttë!) thotë: E gjashta: Dashuria për dynjanë dhe garimi në të. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem shokëve të tij u tha: “Pasha Allahun, unë nuk e kam frikë varfërinë për ju, por kam frikë që do t’u jepet (hapet) dynjaja ashtu siç iu dha atyre që ishin […]