A ka mundesi ne Islam tu paraprish njerezve me nje veper te mire?

Prijësit në vepra të mira

A ka mundësi në islam që t’u paraprish njerëzve me një vepër të mirë? Po, si rasti i atij që bën një vepër të mirë prej adhurimeve të sakta të islamit, dhe ata që e shohin e ndjekin duke vepruar të njëjtën gjë. Allahu i Lartësuar thotë: “(O Zot!) Na bëj prijës të mutekinëve (të […]