A ka sunete namazi Xhumasë

A ka sunete namazi Xhumasë

Shejh i nderuar! Një nga dijetarët argumentohet me hadithin “ndërmjet dy ezaneve ka namaz” për legjishmërinë e faljes së suneteve para xhumasë. A është ky argumentim i saktë? Cila është këshilla juaj në lidhje me sunetet para xhumasë? Allahu ua shpërbleftë me të mira! Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nuk ka dyshim se fjala […]