A kishte vështirësi në fillimet e agjërimit?

A kishte vështirësi në fillimet e agjërimit?

Mëso rreth agjërimit 4-Kam dëgjuar se në fillimet e obligimit të agjërimit, kishte vështirësi të mëdha, më pas gjërat u lehtësuan, si ka ndodhur kjo? Po, lehtësimi erdhi për arsye të ndryshme. Prej arsyeve ishte dhe ndodhia e njërit prej Ensarëve, që quhej Sirmeh. Ai punoi gjatë gjithë kohës së agjërimit deri në mbrëmje. Ai […]