A konsiderohet kufër sharja e fesë

A konsiderohet kufër sharja e fesë

Pyetësja nga Algjeria në pyetjen e saj të dy thotë: A konsiderohet kufër sharja e fesë në momente zemërimi? A prishet gusuli? A asgjësohet puna e njeriut nëse shan fenë në momentet kur është i zemëruar? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nëse është zemërim i madh aq sa njeriu nuk mund ta përmbajë veten […]