a konsiderohet papastërti?

E vjella, a konsiderohet papastërti?

E vjella, a konsiderohet papastërti? Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: “E vjella, konsiderohet e papastërt, qoftë nëse del prej fëmijës apo të rriturit, sepse ajo (e vjella) është ushqim i cili ka ndryshuar në brendësi (stomak) dhe ka kaluar në prishje. Ajo përngjan njësoj me nevojën dhe gjakun. Nëse ajo bie tek rrobat apo […]