A konsiderohet sëmundja e lëkurës prej të metave sa i përket martesës?

A konsiderohet sëmundja e lëkurës prej të metave sa i përket martesës?

Pyetje: A konsiderohet sëmundja e lëkurës prej të metave sa i përket martesës? Nëse burri gjen tek gruaja e tij këtë gjë, a konsiderohet kjo prej të metave? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Po, kjo padyshim që konsiderohet e metë, sepse njeriu ndjen neveri prej kësaj dhe largohet. E nuk mundet burri […]